Sokol Hronov

 

! ! ! UPOZORNĚNÍ ! ! !

Cvičení v sokolovně z důvodu Covid 19 se nekoná.

Tělocvičná jednota Sokol Hronov je dobrovolná, sportovně společenská organizace, sdružená v České obci sokolské. Založená v r. 1870, znovu obnovená činnost v r. 1990.Organizačně je začleněna do Župy podkrkonošské - Jiráskovy.