2010

Únor 

  • Župní přebor v obřím slalomu – Nový Hrádek; účast  8 členů - cvičitelé:Vašinová,Bohadlová

Březen    

  • Přehlídka pódiových skladeb v Praze skladba pod vedením Jany Ševců „Mořské víly“; účast 12 žen – vítěz video přehlídky celosvětového sokolstva

Květen 

  • Župní turistický sraz organizován naši TJ;  36 účastníků Župy
  • Župní přebor v zálesáckém  závodu zdatnosti v Úpici; účast 4 tříčlenná družstva -> opět  postup  na přebor republiky – cvičitelé: Vašinová,Bohadlová

Červen 

  • Celorepublikové závody zálesáckém závodu zdatnosti v Úpici s velkým úspěchem členů družstva TJ Hronov, které reprezentovalo župu Podkrkonošskou Jiráskovu  2. místo - cvičitelka: Vašinová

Září 

  • Zálesácké závody pro dva oddíly TJ; účast 20 členů - cvičitelé: Vašinová,Bohdalová,Křivohlávková

Říjen 

  • Reprezentace ČOS a ČR v Portugalsku; 12 členů TJ - cvičitelka Ševců

Listopad 

  • Akademie k  140  výročí   Sokola – vystoupilo se svým programem 5 družstev. Této akce zúčastnilo cca 150 přítomných  členů i nečlenů Sokola

Prosinec 

  • Veselé ukončení roku 2010 – přítomných cca 80 členů i nečlenů Sokola