Akce v roce 2010

23.03.2011 09:22

 

Seznam akcí 2010

 

 

Únor – Župní přebor v obřím slalomu – Nový Hrádek – účast  8 členů

          TJ- cvičitelé:Vašinová,Bohadlová

 

Březen- Přehlídka pódiových skladeb v Praze skladba pod vedením Jany Ševců

             „Mořské víly“– účast 12 žen – vítěz video přehlídky celosvětového sokolstva

 

 

Květen - župní turisticky sraz organizován naši TJ -  36 účastníků Župy

 

Květen- župní přebor v zálesáckém  závodu zdatnosti v Úpici  účast 4družstva tříčlenné

              opět  postup  na přebor republiky – cvičitelé: Vašinová,Bohadlová

 

 

Červen - celorepublikové závody zálesáckém závodu zdatnosti v Úpici –

               velký úspěch členů – družstvo TJ Hronov, které reprezentovalo

               župu Podkrkonošskou Jiráskovu  se umístilo na 2. místě cvičitelka: Vašinová

 

Září      zálesácké závody pro dva oddíly TJ – účast 20 členů cvičitelky:

                Vašinová,Bohdalová,Křivohlávková

 

Říjen     reprezentace ČOS a ČR v Portugalsku – 12 členů TJ - cvičitelka Ševců

 

Listopad – Akademie k  140  výročí   Sokola – vystoupilo se svým programem 5 družstev

                Této akce zúčastnilo cca 150 přítomných  členů i nečlenů Sokola

 

Prosinec: veselé ukončení roku 2010 – přítomných cca 80 členů i nečlenů Sokola