Naše sokolky byly součástí XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU v Praze .Patří jim veliké DÍKY