Sokolská plavba po Vltavě

21.08.2010 21:56

 

 

Ve dnech 18.-19. září pořádá Česká obec Sokolská sportovní víkend a plavbu po Vltavě pro úspěšné mladé sportovce vybraných telocvičných jednot. Za výborné výsledky a úspěšnou reprezentaci Župy Podkrkonošské Jiráskovy  na přeboru ČOS v Sokolské všestrannosti byli vysláni: Rýdl, Bohadlo, Ročková, Vašina M.

a cvičitelka A. Vašinová