Základní informace

Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrtým nejpočetnějším občanským sdružením, jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských souborech.

Tělocvičné jednoty Sokol jsou sdruženy do 42 sokolských žup a TJ SOKOL Hronov spadá pod župu Podkrkonošskou-Jíraskovu. Sokolové se v Hronově sdružují již od 70. let 18. století.

(zdroj: www.sokol-cos.cz)