Historie TJ SOKOL Hronov

 
Tělocvičná jednota Sokol Hronov byla založena 3. července 1870. Při svém založení měla 25 členů, z nichž se pouze jeden dožil otevření sokolovny v r. 1935. K získání peněz na její stavbu byla v r.1929 vyhlášena sbírka. K této akci napsal prohlášení Mistr Alois Jirásek, který byl členem naší jednoty od r.1872.
 

Zahájení stavby sokolovny bylo schváleno 4. srpna 1934 na mimořádné valné schůzi a za přispění všech členů byla sokolovna již 18.srpna 1935 otevřena. Do té doby se cvičilo v létě v zahradách, v zimě různě v restauracích a potom, až do otevření vlastní haly, v tělocvičně chlapecké školy na náměstí.
 
V padesátých letech minulého století, po zrušení Sokola, byla sokolovna převedena pod ČSTV. V roce 1968, po uvolnění politické atmosféry, byla zahájená činnost, ovšem ne jako samostatná jednota, ale byli jsme začleněni pod ČSTV.
 
V roce 1990, po změně politického režimu, TJ okamžitě začala s obnovou samostatné jednoty Sokol a již od 28.5.1990 jsme byli zaregistrováni u tehdejšího ONV v Náchodě. Bez problému jsme získali zpět budovu sokolovny i ostatní movitý i nemovitý majetek.
 
V sokolovně se cvičí prakticky celodenně . Dopoledne je využívána školami, odpoledne a večer členy Sokola. Cvičí všechny věkové kategorie od předškoláků až po seniory.
 
V současné době číta tělocvičná jednota něco přes 200 členů.