Výbor Sokola

Starosta :                  Čepelka   Josef            statutární zástupce

Místostarosta :          Bartoňová   Jana          zástup starosty 

Jednatelka :              Gennertová  Jana         statutární  zástupce

Náčelnice :                Dlhopolcová  Hana       dětské a ženské složky 

Náčelnice :                Bohadlová  Alena         gymnastika a mužské složky 

Vzdělavatelka :         Jakubská  Magda

Matrika-pokladní :     Tóthová  Veronika

Členové výboru :       Škopová  Květa             zástup jednatelky

                                  Janovská  Jitka

 

ZVOLENO NA VALNÉ HROMADĚ DNE 10.4.2019