Výbor Sokola

Jméno Funkce
ČEPELKA Josef starosta
GENNERTOVÁ Jana jednatelka
BARTOŇOVÁ Jana místostarostka
BOHADLOVÁ Alena náčelnice
DLHOPOLCOVÁ Hana

členové

JEŘÁBKOVÁ Irena
NÝVLTOVÁ Milena
ŠKOPOVÁ Květoslava
TÖTHOVÁ Veronika
KŘIVOHLÁVEK Jakub náhradník
  • osazenstvo zvoleno na valné hromadě 16. 3. 2016