Výbor Sokola

Starosta :                  Vašina Martin                statutární zástupce

Místostarosta :          Bartoňová   Jana          zástup starosty 

Jednatelka :              Gennertová  Jana         statutární  zástupce

Náčelnice :                Dlhopolcová  Hana       ženské složky 

Náčelnice :                Bohadlová  Alena         gymnastika a mužské složky 

Vzdělavatelka :         Jakubská  Magda

Matrika-pokladní :     Tóthová  Veronika

Členové výboru :       Čepelka Josef

                                  Janovská Jitka

                                  Štěpán Rostislav

                                  Škopová  Květa            

                                  Janovská  Jitka

 

REVIZNÍ KOMISE:

                                Goisová Zdeňka         předsedkyně

                                Alinová Hana              členka

                                Nývltová Milena          členka

 

ZVOLENO NA VALNÉ HROMADĚ DNE 30.3.2022